Plusedukacja

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy to specjalista, który wspiera osoby z różnymi problemami zdrowotnymi w poprawie ich zdolności do codziennego funkcjonowania. Jego praca polega na stosowaniu aktywności i ćwiczeń, które mają za cel nie tylko poprawę sprawności fizycznej, ale również wsparcie psychiczne i społeczne pacjentów. Terapeuta współpracuje z innymi specjalistami, diagnozuje potrzeby pacjentów i tworzy dla nich plany terapeutyczne, które biorą pod uwagę ich umiejętności, potrzeby i zainteresowania.

Terapeuta zajęciowy jest zobowiązany do przeprowadzania ewaluacji procesu terapeutycznego, ponieważ to ona pozwala na ocenę skuteczności stosowanych metod. Ewaluacja obejmuje analizę dokumentacji terapeutycznej, która zawiera informacje o postępach pacjenta oraz jego reakcjach na poszczególne aktywności i ewentualne modyfikowanie planu terapii. Regularna ocena pomaga w identyfikacji aspektów terapii, które są efektywne, oraz tych, które wymagają zmiany lub udoskonalenia. Jest to proces ciągły, który pozwala na dostosowanie technik i metod terapii, aby w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych zapewnić im najbardziej odpowiednią opiekę.

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w wielu środowiskach, w tym w placówkach medycznych, ośrodkach pomocy społecznej oraz instytucjach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gdzie interdyscyplinarna współpraca jest niezbędna dla zapewnienia kompleksowej opieki.

Oferta edukacyjna i kwalifikacje w zawodzie terapeuty zajęciowego

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry), po jej zakończeniu otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdanym egzaminie zawodowym dyplom z tytułem TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
 • zajęcia odbywają się głównie w soboty i niedziele, ale możliwe są również w piątki popołudniu

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.


Czego nauczysz się na zajęciach w szkole policealnej?

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy terapii zajęciowej
 • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu interpersonalnego
 • rozpoznawanie i przeprowadzanie diagnozy terapeutycznej z uwzględnieniem sfery fizycznej, psychicznej i społecznej podopiecznego
 • planowanie indywidualnego i grupowego programu terapii zajęciowej
 • prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami
 • monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii zajęciowej
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja pracy małych zespołów

Dokumenty wymagane przy rekrutacji

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Praca jako terapeuta zajęciowy

Praca terapeuty zajęciowego obejmuje współpracę z osobami o różnych potrzebach zdrowotnych, w tym z osobami z niepełnosprawnościami, starszymi, czy osobami po urazach. Terapeuci wykorzystują szeroką gamę form i technik terapii zajęciowej, aby wspierać proces rehabilitacji chorych. Działania te mogą obejmować terapię przez sztukę, muzykę, pracę manualną czy ćwiczenia ruchowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów. Terapeuci zajęciowi pracują blisko z pacjentami, pomagając im w odzyskaniu lub poprawie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu.

Terapeuci zajęciowi współpracują z różnymi grupami pacjentów. Są to m.in.:

 • osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną
 • osoby starsze, w tym te z chorobami związanymi z wiekiem
 • dziećmi i młodzieżą neuroatypowa, na przykład w spektrum autyzmu
 • osoby po urazach i wypadkach, wymagające rehabilitacji
 • pacjenci z chorobami przewlekłymi, takimi jak SM czy reumatyzm
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi
 • osoby uzależnione będące w trakcie leczenia odwykowego

Do zadań terapeuty zajęciowego należy:

 • stosowanie różnych form i technik terapii zajęciowej w procesie leczenia, dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta
 • aktywizowanie pacjentów, w szczególności tych niesamodzielnych, niepełnosprawnych, aby mogli na nowo nauczyć się umiejętności potrzebnych w codziennym życiu
 • opracowywanie indywidualnych planów terapii, w tym zajęć manualnych, artystycznych, muzycznych lub ruchowych
 • wspieranie pacjentów w integracji społecznej i zawodowej
 • monitorowanie postępów i dostosowywanie terapii w oparciu o ocenę efektywności

Gdzie może pracować terapeuta zajęciowy?

Terapeuta zajęciowy odgrywa kluczową rolę w poprawie jakości życia osób z różnymi potrzebami zdrowotnymi. Pracując w różnorodnych środowiskach, wykorzystuje terapię zajęciową do wspierania pacjentów w ich codziennym funkcjonowaniu. Oto miejsca, gdzie może pracować terapeuta zajęciowy:

 • szpitale i kliniki
 • ośrodki rehabilitacyjne
 • domy pomocy społecznej, domy opieki i placówki geriatryczne
 • szkoły i ośrodki edukacyjne
 • centra wsparcia dla osób z niepełnosprawnością
 • organizacje pozarządowe i fundacje
 • placówki opieki społecznej
 • prywatne gabinety terapeutyczne
 • ośrodki dla osób z zaburzeniami rozwojowymi

Terapeuta zajęciowy współpracuje blisko zarówno z lekarzami, jak i z rodzinami pacjentów, co wymaga od niego wyjątkowych umiejętności komunikacyjnych oraz zdolności do zachowania dyskrecji. Skuteczna współpraca z różnymi grupami osób jest kluczowa w tworzeniu spójnego planu terapeutycznego, który najlepiej odpowiada na potrzeby pacjenta. Wysoka umiejętność komunikacji umożliwia efektywne przekazywanie informacji, radzenie sobie z emocjami i budowanie zaufania. Dyskrecja jest równie ważna, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo informacji dotyczących pacjentów.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia legitymacyjne

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP