Plusedukacja

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kurs: technik weterynarii

Technik weterynarii

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik weterynarii będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących, wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt, wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt, wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa oraz prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą.

Po ukończeniu kierunku technik weterynaria, znajdziesz pracę w lecznicach weterynaryjnych, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, fermach przemysłowych, zakładach hodowli zwierząt, w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, stacjach hodowli zwierząt.

 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry), po zakończeniu kwalifikacji, otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, a po zdanym egzaminie zawodowym DYPLOM Z TYTUŁEM TECHNIKA WETERYNARII
 • zajęcia odbywają się głównie w soboty i niedziele, ale możliwe są również w piątki popołudniu

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt.
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych.

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących
 • prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i towarzyszących
 • prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących
 • wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt
 • wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt
 • wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • język obcy ukierunkowany zawodowo
 • organizacja pracy małych zespołów

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Polecamy kierunek

laborant weterynaryjny

LABORANT WETERYNARYJNY

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP