Plusedukacja

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA

Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej

Absolwent kierunku technik sterylizacji medycznej, jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji, przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń, przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji, prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Po ukończeniu technika sterylizacji medycznej znajdziesz zatrudnienie w centralnych sterylizatorniach oraz różnego rodzaju podmiotach świadczących usługi sterylizacji dla placówek opieki medycznej.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • nauka trwa 1 rok (2 semestry), po jej zakończeniu otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdanym egzaminie zawodowym dyplom z tytułem TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych.

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy sterylizacji medycznej
 • dobieranie metod dekontaminacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego
 • wykonywanie mycia i dezynfekcji
 • wykonywanie sterylizacji
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja pracy małych zespołów

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia legitymacyjne

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP