KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Technik rolnik

Technik rolnik

Absolwent, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik rolnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji, roślinnej i zwierzęcej, prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich, organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej, podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

Po ukończeniu tego kierunku znajdziesz zatrudnienie w gospodarstwach rolnych lub możesz prowadzić swoją własną działalność rolniczą.

 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry), po zakończeniu kwalifikacji, otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, a po zdanym egzaminie zawodowym DYPLOM Z TYTUŁEM TECHNIKA ROLNIKA
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej.
ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • prowadzenie produkcji roślinnej
 • prowadzenie produkcji zwierzęcej
 • obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie
 • organizowanie produkcji roślinnej
 • organizowanie produkcji zwierzęcej
 • język obcy ukierunkowany zawodowo
 • organizacja pracy małych zespołów
 • kompetencje personalne i społeczne

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru
Polecamy kierunek

ROLNIK

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP