Plusedukacja

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Technik programista

Technik programista

Realizowany w Szkole Policealnej Plus Edukacja proces nauczania odbywa się zgodnie z podstawami programowymi Ministerstwa Edukacji i Nauki. Kurs z zakresu "Technik programista" zapewnia kompleksowe przygotowanie do pracy w branży IT, w tym do zarządzania stronami i aplikacjami internetowymi i do kreatywnej współpracy z różnymi firmami.

Nauka trwa 2 lata, podzielona jest na 4 semestry. Zajęcia prowadzone są w co drugi weekend, w soboty oraz niedziele. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego dostaniesz oficjalne zaświadczenie potwierdzające ukończenie programu, a po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz prestiżowy dyplom z tytułem Technika Programisty, otwierający przed Tobą szerokie perspektywy kariery w świecie programowania.

Jakie kwalifikacje i umiejętności zdobędziesz na kierunku technik programista?

Na kierunku technik programista zdobędziesz kompleksowe kwalifikacje i umiejętności niezbędne na rynku pracy. Zajęcia skoncentrowane są na praktycznym przygotowaniu do wykonywania różnorodnych zadań związanych z tworzeniem, administrowaniem, projektowaniem, programowaniem i testowaniem aplikacji.

Główne obszary, w których zdobędziesz wiedzę i umiejętności

 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, czyli informacje o tym, jak wykonywać swój zawód zgodnie z przepisami.
 • Podstawy informatyki, które pozwolą Ci zrozumieć fundamentalne koncepcje i struktury działania systemów informatycznych.
 • Tworzenie stron internetowych, podczas których zdobędziesz umiejętności projektowania funkcjonalnych i estetycznych witryn z uwzględnieniem aktualnych standardów branżowych.
 • Projektowanie i administrowanie bazami danych — nauczysz się projektować i administrować bazy danych, aby efektywnie przechowywać i zarządzać danymi.
 • Programowanie aplikacji — zdobędziesz umiejętności programowania aplikacji internetowych, desktopowych, mobilnych oraz zaawansowanych webowych, stosując różnorodne technologie i języki programowania.
 • Język obcy zawodowy — poznasz język obcy w kontekście zawodowym, co jest ważne w przypadku pracy w międzynarodowym środowisku.
 • Kompetencje personalne i społeczne — rozwiniesz umiejętności interpersonalne, komunikacyjne, nauczysz się, jak pracować w zespole. To ważny element osiągnięcia sukcesu w branży IT.
 • Organizacja pracy małych zespołów — nauczysz się efektywnej organizacji pracy w małych zespołach biorących udział w projektach informatycznych.
 • Projektowanie oprogramowania — opanujesz proces projektowania oprogramowania. Obejmuje on analizę, projektowanie, implementację i utrzymanie systemów informatycznych.
 • Programowanie obiektowe — zdobędziesz umiejętności programowania obiektowego, czyli ważnej metodologii dla procesów programistycznych.
 • Testowanie i dokumentowanie aplikacji — nauczysz się skutecznych metod testowania aplikacji oraz dokumentowania procesu tworzenia oprogramowania.

Kombinacja tych umiejętności przygotuje Cię do efektywnej pracy jako technik programista, otwierając bardzo różnorodne perspektywy zawodowe, pozwalające szybko znaleźć pracę w branży informatycznej.

Technik programista — co robi i gdzie może pracować?

Programista to jeden z najbardziej poszukiwanych specjalistów w branży IT, więc w przypadku szukania lub zmiany pracy możliwości są duże. Technik programista jest przygotowany do wykonywania różnorodnych zadań zawodowych, takich jak tworzenie i administrowanie stronami internetowymi, programowanie aplikacji mobilnych, projektowanie i testowanie zaawansowanych aplikacji.

Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika programisty.

Warto pamiętać, że oprócz wykształcenia ważne są także cechy psychologiczne i uzdolnienia, np. matematyczne, przydatne zwłaszcza przy pisaniu gier 3D, optymalizacji, pracy z robotyką czy w agencjach reklamowych. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach, takich jak start-upy, sklepy komputerowe, serwisy komputerowe, wydawnictwa, drukarnie, agencje reklamowe, duże korporacje. Warto też zdobywać dodatkowe certyfikowane i uznawane na całym świecie kwalifikacje, bo one otwierają drzwi do najlepiej opłacanych stanowisk.

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP