Plusedukacja

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Technik programista

Technik programista

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, w zawodzie technik programista będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: tworzenia i administrowania stronami internetowymi, tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych, programowania aplikacji internetowych, tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią, projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych, projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych, projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Absolwent kierunku technik programista znajdzie zatrudnienie w branży IT. Jak powszechnie wiadomo, jest to najszybciej rozwijająca się branża, oferująca ogromną ilość miejsc pracy.

 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry), po zakończeniu kwalifikacji, otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, a po zdanym egzaminie zawodowym DYPLOM Z TYTUŁEM TECHNIKA PROGRAMISTY
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy informatyki
 • projektowanie stron internetowych
 • projektowanie i administrowanie bazami danych
 • programowanie aplikacji internetowych
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja pracy małych zespołów
 • projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
 • projektowanie oprogramowania
 • programowanie obiektowe
 • programowanie aplikacji desktopowych
 • programowanie aplikacji mobilnych
 • programowanie aplikacji zaawansowanych webowych
 • testowanie i dokumentowanie aplikacji

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP