Plusedukacja

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA

Technik masażysta

technik masażysta

Absolwent kierunku technik masażysta jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych, w zakresie wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej, wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych, wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym oraz do prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Jako technik masażysta znajdziesz zatrudnienie w szpitalach, przychodniach rehabilitacyjnych, sanatoriach, hospicjach, domach opieki oraz w klubach sportowych, ośrodkach SPA i WELNESS.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry), po jej zakończeniu otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdanym egzaminie zawodowym dyplom z tytułem TECHNIKA MASAŻYSTY
 • zajęcia odbywają się głównie w soboty i niedziele, ale możliwe są również w piątki popołudniu

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy masażu
 • podstawy masażu w medycynie
 • wykonywanie masażu w medycynie
 • wykonywanie masażu w sporcie
 • wykonywanie masażu w zdrowiu
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja pracy małych zespołów

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia legitymacyjne

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Polecamy kierunek

biomasażysta

BIOMASAŻYSTA

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP