Plusedukacja

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Technik informatyk

Technik informatyk

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych, wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych, projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych, programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych, projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Absolwent kierunku technik informatyk znajdzie zatrudnienie w branży IT. Jak powszechnie wiadomo, jest to najszybciej rozwijająca się branża, oferująca ogromną ilość miejsc pracy.

 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry), po zakończeniu kwalifikacji, otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, a po zdanym egzaminie zawodowym DYPLOM Z TYTUŁEM TECHNIKA INFORMATYKA
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
 • wykonanie lokalnej sieci komputerowej
 • eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych
 • naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • administrowanie systemami operacyjnymi
 • programowanie aplikacji
 • tworzenie i administrowanie bazami danych
 • tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • język obcy ukierunkowany zawodowo
 • organizacja pracy małych zespołów
 • kompetencje personalne i społeczne

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Polecamy kierunek

technik programista

TECHNIK PROGRAMISTA

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP