Plusedukacja

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA

Technik farmaceutyczny

Technik farmaceutyczny

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy jako współuczestnik w sporządzaniu i wytwarzaniu produktów leczniczych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Może również współuczestniczyć w prowadzeniu obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu aptecznego i pozaaptecznego, jak również w analizach produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Po ukończeniu kierunku technik farmaceutyczny, znajdziesz zatrudnienie w aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych, firmach i hurtowniach farmaceutycznych.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • nauka trwa 2,5 roku (5 semestrów), po jej zakończeniu otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdanym egzaminie zawodowym dyplom z tytułem TECHNIK FARMACEUTYCZNY
 • zajęcia odbywają się głównie w soboty i niedziele, ale możliwe są również w dni powszednie popołudniu

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
MED.09. Współuczestniczenie w sporządzaniu i w wytwarzaniu produktów leczniczych oraz prowadzeniu obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego
 • współuczestniczenie w sporządzaniu i wytwarzaniu produktów leczniczych i preparatów leczniczych
 • współuczestniczenie w analizie i kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach
 • współuczestniczenie w zaopatrywaniu w wyroby medyczne, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środki kosmetyczne
 • wprowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w aptekach, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie przepisów obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 • język obcy ukierunkowany zawodowo
 • kompetencje personalne i społeczne

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia legitymacyjne

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Polecamy kierunek

asystentka stomatologiczna

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP