Plusedukacja

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA

Technik elektroniki i informatyki medycznej

technik elektroniki i informatyki medycznej

Jako absolwent będziesz przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie instalowania, uruchamiania oraz eksploatowania urządzeń elektroniki i informatyki medycznej w sieci komputerowej, prowadzenia dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej tych urządzeń, użytkowania Systemu Informacji Medycznej, przeprowadzania montażu, wykonywania pomiarów i oceniania stanu technicznego urządzeń elektroniki i informatyki medycznej. Znajdziesz zatrudnienie w jednostkach ochrony zdrowia i placówkach medycznych tj.: szpitalach, przychodniach, klinikach, laboratoriach diagnostycznych, ośrodkach rehabilitacyjnych lub firmach świadczących usługi informatyczne dla jednostek ochrony zdrowia.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry), po jej zakończeniu otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdanym egzaminie zawodowym dyplom z tytułem TECHNIKA ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ
 • zajęcia odbywają się głównie w soboty i niedziele, ale możliwe są również w piątki popołudniu

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
MED.07. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • wykorzystanie oddziaływania czynników fizykalnych na organizm ludzki
 • instalacja, uruchamianie i konfiguracja urządzeń elektroniki i systemów informatyki medycznej
 • eksploatacja urządzeń elektroniki i informatyki medycznej
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja pracy małych zespołów

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia legitymacyjne

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Polecamy kierunek

technik sterylizacji medycznej

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP