Plusedukacja

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA

Technik dentystyczny

technik dentystyczny

Po ukończeniu technika dentystycznego, absolwent jest przygotowany do wykonywania protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i technologii zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę. Potrafi również wykonywać oraz naprawić protezy pooperacyjnych, epitezy twarzy i szyny.

Absolwent kierunku technik dentystyczny posiada kwalifikacje do pracy w laboratoriach lub pracowniach protetycznych. Może również otworzyć samodzielny zakład protetyczny.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • nauka trwa 2,5 roku (5 semestrów), po jej zakończeniu otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdanym egzaminie zawodowym dyplom z tytułem TECHNIK DENTYSTYCZNY
 • zajęcia odbywają się głównie w soboty i niedziele, ale możliwe są również w dni powszednie popołudniu

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy.

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy techniki dentystycznej
 • modelowanie i projektowanie koron zębów, łuków zębowych i uzupełnień protetycznych
 • wykonywanie protez ruchomych osiadających
 • wykonywanie protez ruchomych nieosiadających
 • wykonywanie stałych uzupełnień protetycznych
 • wykonywanie aparatów ortodontycznych
 • wykonywanie szyn, protez pooperacyjnych i epitez twarzy
 • wykonywanie rekonstrukcji i napraw protez dentystycznych, aparatów ortodontycznych i szyn
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja pracy małych zespołów

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia legitymacyjne

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP