Plusedukacja

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Absolwent kierunku technik chłodnictwa i klimatyzacji, po zakończonej nauce będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania i uruchamiania urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, oceniania stanu technicznego urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, ich obsługi i konserwacji, naprawy oraz modernizacji. Będzie również potrafił organizować prace związane z montażem i eksploatacją oraz demontażem urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, odzysku i uzdatniania czynników roboczych.

Po ukończeniu kształcenia znajdziesz zatrudnienie w szeroko rozumianej branży chłodnictwa i klimatyzacji, tj. w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych prowadzących działalność w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji ale również będziesz mógł otworzyć swoją działalność gospodarczą.

 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry), po zakończeniu kwalifikacji, otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, a po zdanym egzaminie zawodowym DYPLOM Z TYTUŁEM TECHNIKA CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych , klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • montaż urządzeń i instalacji chłodniczych
 • eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
 • naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych
 • montaż urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
 • eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
 • naprawa urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
 • język obcy ukierunkowany zawodowo
 • organizacja pracy małych zespołów
 • kompetencje personalne i społeczne

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Polecamy kierunek

technik budowy dróg

TECHNIK BUDOWY DRÓG

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP