Plusedukacja

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Technik budowy dróg

Technik budowy dróg

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zawodzie technik budowy dróg będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych, organizowania i prowadzenia robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich, organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów inżynierskich, prowadzenia bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów inżynierskich, wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich, sporządzania kosztorysów robót drogowych.

Po ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na kierunku technik budowy dróg, znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach drogowo-mostowych.

 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry), po zakończeniu kwalifikacji, otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, a po zdanym egzaminie zawodowym DYPLOM Z TYTUŁEM TECHNIKA BUDOWY DRÓG
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.
BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów.

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • obsługa maszyn i urządzeń drogowych
 • konserwacja maszyn i urządzeń drogowych
 • wykonywanie robót ziemnych
 • wykonywanie nawierzchni drogowych
 • organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich
 • organizowanie robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynierskich
 • kosztorysowanie robót drogowych
 • język obcy ukierunkowany zawodowo
 • organizacja pracy małych zespołów
 • kompetencje personalne i społeczne

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Polecamy kierunek

technik bhp

TECHNIK BHP

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP