Plusedukacja

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Technik budownictwa

Technik budownictwa

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego na kierunku technik budownictwa będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych, koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych, organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego, organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej, sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach branży budowlanej realizujących pełny zakres robót budowlanych.

 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry), po zakończeniu kwalifikacji, otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, a po zdanym egzaminie zawodowym DYPLOM Z TYTUŁEM TECHNIKA BUDOWNICTWA
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych.
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
 • wykonywanie konstrukcji żelbetowych monolitycznych
 • montaż konstrukcji budowlanych
 • organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych
 • organizowanie robót budowlanych stanu surowego
 • organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
 • organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych
 • sporządzanie kosztorysów robót budowlanych
 • język obcy ukierunkowany zawodowo
 • organizacja pracy małych zespołów
 • kompetencje personalne i społeczne

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP