Plusedukacja

SZKOŁA POLICEALNA

Technik BHP - Szkoła policealna

Technik BHP

Po ukończeniu kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy będziesz przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie monitorowania przestrzegania przepisów prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrolowania warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy, opracowania i opiniowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy, ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych oraz organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • nauka trwa 1,5 roku (3 semestry), po jej zakończeniu otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdanym egzaminie zawodowym dyplom z tytułem TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
MBPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doskonalenie ergonomicznych warunków pracy
 • opracowywanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniające poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ocenianie ryzyka zawodowego
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja pracy małych zespołów

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia legitymacyjne

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Polecamy kierunek

technik budownictwa

TECHNIK BUDOWNICTWA

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP