Plusedukacja

SZKOŁA POLICEALNA

Technik archiwista - Szkoła policealna

Technik archiwista

Zawód ten obejmuje dwie kwalifikacje, które przygotowują od wykonywania następujących czynności zawodowych: w zakresie kwalifikacji EKA.02. – organizacja i prowadzenie archiwum, gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego, ewidencjonowania dokumentacji aktowej, brakowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, przekazywania dokumentacji do archiwum państwowego oraz w zakresie kwalifikacji EKA.03. - Opracowywanie materiałów archiwalnych, opracowywania i zabezpieczania dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej, opracowywania dokumentacji audiowizualnej, gromadzenia dokumentacji na nośnikach elektronicznych.

Po ukończeniu tego kierunku, znajdziesz pracę w archiwum oraz instytucjach wytwarzających różne typy dokumentacji archiwalnej, archiwum historyczne itp.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry), po jej zakończeniu otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdanym egzaminie zawodowym dyplom z tytułem TECHNIK ARCHIWISTA
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
EKA.02.Organizacja i prowadzenie archiwum.
EKA.03.Opracowywanie materiałów archiwalnych.

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy technika archiwisty
 • organizowanie archiwum
 • prowadzenie archiwum
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
 • postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej
 • opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej
 • opracowywanie dokumentacji audiowizualnej
 • gromadzenie dokumentacji na nośnikach elektronicznych
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja pracy małych zespołów

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia legitymacyjne

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP