Plusedukacja

SZKOŁY POLICEALNE

Technik administracji - Szkoła policealna

Technik administracji

Po ukończeniu technika administracji będziesz przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej, udzielania informacji pracownikom oraz interesantom, kompletowania i porządkowania aktów prawnych w jednostce organizacyjnej, sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań, udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym, prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników, sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami, sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce organizacyjnej oraz organizowania postępowania administracyjnego.

Znajdziesz zatrudnienie we wszystkich urzędach administracji publicznej rządowej i samorządowej ale również w prywatnych przedsiębiorstwach.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry), po jej zakończeniu otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdanym egzaminie zawodowym dyplom z tytułem TECHNIK ADMINISTRACJI
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji.

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy administracji i prac biurowych
 • sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowania administracyjnego
 • sporządzanie analiz i sprawozdań
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja pracy małych zespołów

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia legitymacyjne

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Polecamy kierunek

kadry i płace

KADRY I PŁACE

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP