Plusedukacja

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Rolnik

NIE JEST WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE

Rolnik

Absolwent, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie rolnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich, obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

Po ukończeniu tego kierunku znajdziesz zatrudnienie w gospodarstwach rolnych lub możesz prowadzić swoją własną działalność rolniczą.

 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • nauka trwa 1 rok (2 semestry), po zakończeniu kwalifikacji, otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, a po zdanym egzaminie zawodowym zaświadczenie z OKE nadające uprawnienia zawodowe
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej.

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • prowadzenie produkcji roślinnej
 • prowadzenie produkcji zwierzęcej
 • obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie
 • język obcy ukierunkowany zawodowo
 • organizacja pracy małych zespołów
 • kompetencje personalne i społeczne

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Polecamy kierunek

technik rolnik

TECHNIK ROLNIK

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP