Plusedukacja

PLUS – PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Rejestratorka/Sekretarka medyczna

rejestratorka/sekretarka medyczna

Rejestratorka medyczna kompleksowo obsługuje rejestrację pacjentów jednostki medycznej. Celem pracy rejestratorki medycznej jest przyjmowanie zgłoszeń pacjentów, umawianie terminów świadczenia usług medycznych, kierowanie pacjentów do właściwych pracowników i placówek służby zdrowia oraz prowadzenie dokumentacji medycznej osób objętych opieką. Udziela informacji o świadczonych usługach medycznych, weryfikuje ubezpieczenia zdrowotne pacjentów oraz informuje ich o warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych.

Sekretarka medyczna zajmuje się gromadzeniem, segregowaniem i udostępnianiem informacji o stanie zdrowia pacjenta, środowiska, społeczeństwa - jego potrzebach zdrowotnych oraz o świadczonych usługach; przygotowuje dane do komputerowych baz danych i posługuje się tymi bazami.

 • kurs jest prowadzony na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
 • realizujemy programy opracowane przez naszą kadrę dydaktyczną
 • nauka trwa 1 rok (2 semestry), po jej zakończeniu otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

Treści realizowane podczas kursu

 • przyjmowanie zgłoszeń pacjentów i ustalanie terminów świadczenia usług w placówce medycznej oraz tworzenie terminarza wizyt domowych
 • przyjmowanie materiałów do badań, opisywanie ich i kierowanie do właściwych laboratoriów oraz wydawanie wyników badań
 • prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji zdrowotnej pacjentów w różnych układach klasyfikacyjnych
 • prowadzenie rozliczeń i kalkulacji finansowych wykonanych usług, wystawianie faktur i zaświadczeń
 • sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych i finansowych
 • przekazywanie informacji o usługach zdrowotnych oraz warunkach formalnych i finansowych ich świadczenia w danej placówce służby zdrowia, a także w innych placówkach specjalistycznych
 • kierowanie pacjentów i przekazywanie ich dokumentów zdrowotnych do właściwych laboratoriów i gabinetów specjalistycznych
 • współpracowanie z personelem medycznym w zakresie przepływu informacji i udostępniania dokumentacji w celu sprawnej obsługi pacjentów
 • prowadzenie listy obecności i ewidencji czasu pracy personelu medycznego placówki
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska
 • prowadzenie dokumentacji medycznej stosowanej w lecznictwie (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych itp.)
 • prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz rozprowadzanie jej na terenie placówki służby zdrowia
 • przygotowywanie treści korespondencji wysyłanej i zarządzeń wewnętrznych - na polecenie przełożonych

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Polecamy kierunek

protetyk słuchu

PROTETYK SŁUCHU

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP