Plusedukacja

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA

Protetyk słuchu

Protetyk słuchu

Absolwent kierunku protetyk słuchu, po zakończeniu kształcenia jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci, analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowane, dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie, prowadzenia działań profilaktycznych, promujących edukację zdrowotną oraz udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia w zakresie specyficznym dla protetyka słuchu.

Po ukończeniu tego kierunku znajdziesz zatrudnienie w punktach protezowania słuchu, specjalistycznych przychodniach, ośrodkach klinicznych oraz ośrodkach rehabilitacji słuchu.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry), po jej zakończeniu otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdanym egzaminie zawodowym dyplom z tytułem PROTETYK SŁUCHU
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy protetyki słuchu
 • stosowanie wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii słuchu
 • wykonywanie badań słuchu oraz analizowanie i ocenianie ich wyników na potrzeby protezowania słuchu
 • dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie
 • sprawowanie opieki audioprotetycznej nad osobą niedosłyszącą po doborze aparatów słuchowych
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja małych zespołów

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia legitymacyjne

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Polecamy kierunek

technik farmaceutyczny

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP