Plusedukacja

PLUS – PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Programista aplikacji mobilnych

programista aplikacji mobilnych

Programista aplikacji mobilnych zajmuje się programowaniem aplikacji na platformy mobilne (iOS, Android, Windows 8.1 itp.). Odpowiada za definiowanie kodu aplikacji przy zachowaniu określonych zasad i standardów w tym zakresie. Podejmuje również działania zmierzające do rozwoju aplikacji mobilnych, poprawy ich funkcjonalności i wydajności zgodnie z potrzebami użytkowników.

 • kurs jest prowadzony na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
 • realizujemy programy opracowane przez naszą kadrę dydaktyczną
 • nauka trwa 1 rok (2 semestry), po jej zakończeniu otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

Treści realizowane podczas kursu

 • tworzenie / programowanie aplikacji na platformy mobilne: Android, J2ME, iOS, Windows 8.1 w Modern UI, itp.
 • definiowanie funkcjonalności oprogramowania zgodnie ze specyfikacją i oczekiwaniami użytkowników
 • projektowanie architektury IT, tj.: podstawowej organizacji systemu i jego komponentów
 • mapowanie danych w przypadku projektowania dużych systemów
 • opracowywanie niezbędnej dokumentacji IT zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi standardami w tym zakresie
 • pisanie kodu programu, a w uzasadnionych przypadkach usuwanie błędów w kodzie programu po przeprowadzeniu analizy danego problemu w celu znalezienie najskuteczniejszego rozwiązania i naprawienia błędów
 • implementowanie warstwy front-end dla standardowych, responsywnych i mobilnych interfejsów użytkownika
 • tworzenie interfejsów zgodnie z wytycznymi użytkownika i przyjętymi w tym zakresie standardami
 • analizowanie uruchomionych rozwiązań i prezentowanie wniosków końcowych
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania aplikacji

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Polecamy kierunek

projektant stron internetowych

PROJEKTANT STRON INTERNETOWYCH

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP