Plusedukacja

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA

Ortoptysta

ortoptysta

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie świadczenia usług w zakresie ortoptyki. Do szczegółowych zadań w tym zawodzie zaliczyć można wykonywanie badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych, prowadzenia ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu, zezie i innych zaburzeniach mięśni gałkoruchowych oraz zaburzeń widzenia obuocznego. Ponadto oroptystka zajmuje się dobieraniem pomocy optycznych i nieoptycznych do wykonywania ćwiczeń ortoptycznych, współpracom z pacjentem, lekarzem okulistą, ortometrystą i zespołem terapeutycznym oraz profilaktyką dotyczącą narządu wzroku.

Po ukończeniu kierunku ortoptystka, znajdziesz zatrudnienie w poradniach leczenia zeza i niedowidzenia, gabinetach ortoptycznych, pleoptyczno-ortoptycznych lub okulistycznych oraz szpitalach i klinikach na oddziałach okulistycznych.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry), po jej zakończeniu otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdanym egzaminie zawodowym dyplom z tytułem ORTOPTYSTA
 • zajęcia odbywają się głównie w piątki popołudniu, soboty oraz niedziele, ale możliwe są też inne dni tygodnia

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki.

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwa i higiena pracy
 • podstawy ortoptyki
 • podstawy anatomii i patofizjologii
 • organizacji ochrony zdrowia
 • pomocy optycznych i nieoptycznych
 • języka migowego
 • technik informatycznych
 • podstaw psychologii i socjologii
 • propedeutyki zdrowia
 • wybranych zagadnień z pediatrii
 • badań ortoptycznych i okulistycznych
 • ćwiczeń ortoptycznych
 • język obcy ukierunkowany zawodowo

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia legitymacyjne

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Polecamy kierunek

higienistka stomatologiczna

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP