Plusedukacja

SZKOŁA POLICEALNA

Opiekunka środowiskowa - Szkoła policealna

Opiekunka środowiskowa

Po ukończeniu kierunku opiekunka środowiskowa, będziesz przygotowana do organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej, sprawowania nad nią opieki w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej, pomagania osobie podopiecznej w czynnościach dnia codziennego, motywowania jej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Proponowane miejsca pracy to: placówki dziennej i całodobowej opieki nad osobą zależną (jednostki organizacyjne pomocy społecznej, domy pomocy społecznej).

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • nauka trwa 1 rok (2 semestry), po jej zakończeniu otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdanym egzaminie zawodowym dyplom z tytułem OPIEKUNKI ŚRODOWISKOWEJ
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
SPO.06. Świadczenie usług opiekuńczych.

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy pomocy społecznej
 • organizowanie prac opiekuńczych
 • wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych
 • wspieranie osoby podopiecznej w czynnościach dnia codziennego
 • aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja pracy małych zespołów

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia legitymacyjne

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP