Plusedukacja

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA

Opiekunka dziecięca

opiekunka dziecięca

Absolwent kierunku opiekunka dziecięca jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością, prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka oraz promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.

Po zakończeniu kształcenia, możesz znaleźć zatrudnienie w placówkach dziennej i całodobowej opieki nad dziećmi (żłobki, przedszkola, domy małego dziecka, izby dziecka) oraz w oddziałach szpitalnych, hospicjach i klubikach dziecięcych.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry), po jej zakończeniu otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdanym egzaminie zawodowym dyplom z tytułem OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy opieki nad dzieckiem
 • pielęgnowanie dziecka zdrowego
 • pielęgnowanie dziecka chorego lub z niepełnosprawnością
 • wychowanie i edukowanie dziecka
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja pracy małych zespołów

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia legitymacyjne

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Polecamy kierunek

terapeuta zajęciowy

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP