Plusedukacja

SZKOŁA POLICEALNA

Opiekun w domu pomocy społecznej - Szkoła policealna

Opiekun w domu pomocy społecznej

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie diagnozowania stanu bio-psycho-społecznego, zapewnienia opieki oraz utrzymywania sprawności i aktywizowania do samodzielności życiowej.

Możliwe miejsca zatrudnienia dla absolwentów tego kierunku to - jednostki organizacyjne pomocy społecznej takie jak: domy pomocy społecznej i dzienne domy pomocy społecznej ale również oddziały szpitalne i hospicja.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry), po jej zakończeniu otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdanym egzaminie zawodowym dyplom z tytułem OPIEKUN w DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej.

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy pomocy społecznej
 • organizowanie prac opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej
 • wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej
 • aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja pracy małych zespołów

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia legitymacyjne

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Polecamy kierunek

opiekunka środowiskowa

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP