Plusedukacja

SZKOŁA POLICEALNA

Opiekun osoby starszej - Szkoła policealna

Opiekun osoby starszej

Absolwent naszej szkoły, w zawodzie opiekun osoby starszej, jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie ustalenia i klasyfikowania problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej, diagnozowania zasobów i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego i instytucjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej, dobierania odpowiednich metod i technik, zapewniających kompleksową oraz mobilizowania i podtrzymywania aktywizacji osoby starszej.

Po ukończeniu tego kierunku znajdziesz pracę w placówkach dziennej i całodobowej opieki nad osobą zależną (jednostki organizacyjne pomocy społecznej, domy pomocy społecznej) oraz na oddziałach szpitalnych i hospicjach.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry), po jej zakończeniu otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdanym egzaminie zawodowym dyplom z tytułem OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
SPO.02.Świadczenie usług opiekuńczo - wspierających osobie starszej.

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy pomocy społecznej
 • diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych osoby starszej
 • współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej
 • wykonywanie czynności opiekuńczo wspierających u osoby starszej
 • aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja pracy małych zespołów

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia legitymacyjne

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Polecamy kierunek

opiekun w dsp

OPIEKUN W DSP

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP