MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny

Po ukończeniu nauki na tym kierunku będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej. Absolwent po ukończeniu szkoły w zawodzie opiekun medyczny będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku oraz do świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nauka trwa 1 rok (2 semestry), po jej zakończeniu otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdanym egzaminie zawodowym dyplom z tytułem OPIEKUNA MEDYCZNEGO
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
 • rozpoznawanie problemów opiekuńczych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną
 • planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej
 • organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej
 • planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne, organizacja pracy małych zespołów

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia legitymacyjne

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP