Plusedukacja

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny

Po ukończeniu nauki na tym kierunku będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej. Absolwent po ukończeniu szkoły w zawodzie opiekun medyczny będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku oraz do świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • nauka trwa 1,5 roku (3 semestry), po jej zakończeniu otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdanym egzaminie zawodowym dyplom z tytułem OPIEKUNA MEDYCZNEGO
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele oraz piątki popołudniu

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
 • podstaw anatomii, fizjologii i patologii
 • organizacji ochrony zdrowia
 • promocji zdrowia
 • technik komputerowych
 • pierwszej pomocy
 • podstaw psychologii i socjologii
 • język migowy
 • zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne
 • asystowanie przy operacji
 • opieka nad pacjentem dializowanym
 • język angielski zawodowy

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia legitymacyjne

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Polecamy kierunek

opiekun osoby starszej

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP