Plusedukacja

PLUS – PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Księgowy

księgowy

Księgowy odpowiada za prowadzenie operacji finansowych, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Zajmuje się również księgowaniem dokumentów oraz sprawdzaniem poprawności rachunkowej przygotowywanych deklaracji podatkowych i sprawozdań.

 • kurs jest prowadzony na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
 • realizujemy programy opracowane przez naszą kadrę dydaktyczną
 • nauka trwa 1 rok (2 semestry), po jej zakończeniu otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

Treści realizowane podczas kursu

 • prowadzenie ewidencji księgowej
 • prowadzenie pełnej lub uproszczonej księgowości podmiotów gospodarczych
 • dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych
 • prowadzenie procesu uzgadniania rozrachunków i transakcji finansowych oraz rozliczanie operacji finansowych
 • księgowanie faktur od dostawców i przygotowywanie płatności
 • prowadzenie bieżących rozliczeń z bankami i innymi instytucjami finansowymi
 • sporządzanie listy płac oraz przygotowywanie przelewów bankowych wynagrodzeń
 • rozliczanie należności wynikających z przepisów wewnętrznych, np. delegacje, zaliczki itp.
 • potwierdzanie sald należności i zobowiązań z kontrahentami oraz uzgadnianie rozrachunków, w tym także wyjaśnianie zaistniałych różnic
 • rozliczanie faktur z importu i eksportu
 • wystawianie zaświadczeń i dokumentów związanych z wynagrodzeniem oraz innych dokumentów rozliczeniowych
 • obsługiwanie programu Płatnik w zakresie rozliczeń z ZUS
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, tj. CIT, VAT oraz deklaracji ZUS
 • prowadzenie ewidencji kasowej
 • sporządzanie raportów finansowych
 • współpraca z klientami zewnętrznymi firmy, tj. dostawcami usług, kancelarią prawną, urzędami, biegłym rewidentem, itp.
 • przechowywanie dowodów księgowych oraz dbanie o prawidłowy obieg dokumentów finansowych

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Polecamy kierunek

technik rachunkowości

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP