Plusedukacja

PLUS – PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Instruktor terapii uzależnień

instruktor terapii uzależnień

Instruktor terapii uzależnień udziela pomocy osobom uzależnionym od narkotyków, alkoholu, nikotyny, leków itp., pod kierunkiem specjalisty w tym zakresie; pomaga w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej oraz rodzinnej w poradniach uzależnień, specjalistycznych oddziałach, szpitalach dla osób uzależnionych oraz w izbach wytrzeźwień; sprawuje doraźną opiekę nad osobami w stanie upojenia alkoholowego lub narkotycznego; bierze czynny udział w propagowaniu metod wychodzenia z nałogu.

 • kurs jest prowadzony na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
 • realizujemy programy opracowane przez naszą kadrę dydaktyczną
 • nauka trwa 1 rok (2 semestry), po jej zakończeniu otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

Treści realizowane podczas kursu

 • zapoznawanie się, na podstawie badań diagnostycznych, z sytuacją psychologiczną, zdrowotną, wychowawczą oraz rodzinną pacjenta
 • pomoc lekarzowi w realizowaniu zaleconej terapii poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych
 • prowadzenie rejestracji i ewidencji zgłoszeń, sporządzanie sprawozdań z liczby przyjętych osób i typu udzielonej im pomocy podczas dyżuru
 • przebieranie klientów i układanie ich do snu, podawanie płynów i posiłków
 • udzielanie pacjentom informacji o możliwościach pozbycia się nałogu
 • unieszkodliwianie i izolowanie osób agresywnych
 • prowadzenie obserwacji podopiecznego, notowanie zmian w zachowaniu, podejmowanie interwencji w przypadku agresji
 • pomoc lekarzowi przy badaniu: podtrzymywanie pacjenta, podawanie odpowiednich narzędzi i aparatów medycznych oraz podawanie drogą doustną leków zleconych przez lekarza
 • prowadzenie rozmów indywidualnych, wspierających leczenie uzależnionych pacjentów
 • wspieranie osób uzależnionych w miejscach ich spotkań
 • przekazywanie informacji o miejscach skupień osób uzależnionych służbom medycznym, władzom miasta czy osiedla
 • współpraca z rodziną osób uzależnionych: wspieranie jej w udzielaniu pomocy dzieciom czy współmałżonkom

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP