Plusedukacja

PLUS – PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Kurs: grafika komputerowa

grafik komputerowy

Projektant grafiki projektuje materiały graficzne za pomocą technik grafiki warsztatowej i cyfrowej przy wsparciu oprogramowania komputerowego do celów promocyjnych, reklamowych i wydawniczych. Projektant grafiki projektuje materiały graficzne najczęściej za pomocą specjalistycznych programów komputerowych, wykorzystując wyobraźnię oraz sugestie zleceniodawcy. Głównym zadaniem projektanta grafiki jest uzyskanie pracy graficznej, akceptowanej przez zleceniodawcę oraz mieszczącej się w kanonach sztuki. Odpowiada za przygotowanie pracy graficznej wg obowiązujących wymagań i standardów graficznych. W swojej pracy wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do tworzenia grafiki. Zajmuje się również modyfikacją materiału zdjęciowego, projektowaniem 3D oraz składem tekstu w kompozycjach graficznych.

 • kurs jest prowadzony na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
 • realizujemy programy opracowane przez naszą kadrę dydaktyczną
 • nauka trwa 1 rok (2 semestry), po jej zakończeniu otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

Treści realizowane podczas kursu

 • organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska
 • projektowanie kompozycji graficznych w reklamie i w wydawnictwach
 • projektowanie elementów graficznych z zastosowaniem oprogramowania do tworzenia grafiki wektorowej
 • projektowanie elementów graficznych z zastosowaniem oprogramowania do tworzenia grafiki rastrowej
 • dobieranie kroju i stopnia czcionki, interlinii, stylów, wielkości wcięć akapitowych, sposobu ustawienia tytułów i śródtytułów do składu komputerowego publikacji
 • przygotowywanie grafiki dla grafika komputerowego DTP
 • projektowanie grafiki 3D
 • dobieranie, obrabianie i modyfikowanie materiału zdjęciowego na potrzeby projektu graficznego
 • przygotowywanie i optymalizowanie grafiki do prezentacji w Internecie
 • organizowanie pracy zespołu grafików w ramach realizacji wspólnego projektu graficznego

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Polecamy kierunek

technik informatyk

TECHNIK INFORMATYK

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP