SZKOŁA POLICEALNA

Kurs: asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej

Absolwent kierunku asystent osoby niepełnosprawnej jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie planowania wraz z osobą niepełnosprawną lub jej rodziną kompleksowego wsparcia, świadczenia opieki i wsparcie w zakresie samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, wsparcia osoby niepełnosprawnej w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej oraz udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji.

Po ukończeniu tego kierunku, znajdziesz zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

  • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
  • realizujemy podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • nauka trwa 1 rok (2 semestry), po jej zakończeniu otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdanym egzaminie zawodowym dyplom z tytułem ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
  • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej.

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • podstawy pomocy społecznej
  • planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczo - wspierających osobie z niepełnosprawnością
  • wspieranie osoby z niepełnosprawnością w czynnościach życia codziennego
  • aktywizowanie osoby z niepełnosprawnością do samodzielności życiowej
  • język obcy zawodowy
  • kompetencje personalne i społeczne
  • organizacja pracy małych zespołów

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia legitymacyjne

Dlaczego my

  • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
  • fachową kadrę dydaktyczną
  • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
  • organizujemy praktyki u pracodawców
  • kilkadziesiąt kierunków do wyboru
Polecamy kierunek

OPIEKUN MEDYCZNY

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP