Plusedukacja

SZKOŁA POLICEALNA

Asystent osoby niepełnosprawnej - Szkoła policealna

asystent osoby niepełnosprawnej

Absolwent kierunku asystent osoby niepełnosprawnej jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie planowania wraz z osobą niepełnosprawną lub jej rodziną kompleksowego wsparcia, świadczenia opieki i wsparcie w zakresie samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, wsparcia osoby niepełnosprawnej w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej oraz udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji.

Po ukończeniu tego kierunku, znajdziesz zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • realizujemy podstawy programowe Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • nauka trwa 1 rok (2 semestry), po jej zakończeniu otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdanym egzaminie zawodowym dyplom z tytułem ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej.

Podczas zajęć zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy pomocy społecznej
 • planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczo - wspierających osobie z niepełnosprawnością
 • wspieranie osoby z niepełnosprawnością w czynnościach życia codziennego
 • aktywizowanie osoby z niepełnosprawnością do samodzielności życiowej
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja pracy małych zespołów

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAPISIE
- świadectwo ukończenia szkoły
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia legitymacyjne

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Polecamy kierunek

Opiekun Medyczny

OPIEKUN MEDYCZNY

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP