Plusedukacja

PLUS – PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Kurs: asystent nauczyciela przedszkola

asystent nauczyciela przedszkola

Asystent nauczyciela przedszkola pomaga nauczycielowi w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. Swoje zadania zawodowe asystent nauczyciela przedszkola wykonuje w stosunku do dzieci w wieku przedszkolnym. Istotą jego pracy jest pomoc nauczycielowi przedszkola i współpraca z nim w zakresie sprawowania właściwej opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu. Pomaga on dzieciom przy spożywaniu posiłków, a także w sprzątaniu po zajęciach. Czynnie uczestniczy w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w szatni oraz przed i po leżakowaniu. Opiekuje się dziećmi podczas spacerów, wycieczek, zajęć i zabaw na powietrzu. Wspiera dzieci w czynnościach higieniczno-sanitarnych. Wspólnie z nauczycielem uczy dzieci dbałości o higienę osobistą, czystość i porządek. Uczestniczy w przygotowywaniu zajęć objętych planem pracy przedszkola i wraz z nauczycielem koordynuje ich właściwą realizację.

 • kurs jest prowadzony na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
 • realizujemy programy opracowane przez naszą kadrę dydaktyczną
 • nauka trwa 1 rok (2 semestry), po jej zakończeniu otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie

Treści realizowane podczas kursu

 • pomaganie dzieciom w spożywaniu posiłków
 • pomaganie dzieciom w czynnościach higienicznych
 • pomaganie dzieciom w ubieraniu i rozbieraniu się
 • nadzorowanie dzieci podczas odpoczynku
 • wykonywanie czynności przygotowawczych do zabaw i zajęć oraz pomaganie dzieciom, pod kierunkiem nauczyciela, podczas ich przeprowadzania
 • porządkowanie zabawek i pomocy dydaktycznych
 • opiekowanie się dziećmi podczas zabaw, spacerów i wycieczek
 • organizowanie miejsca pracy z zgodnie z przepisami BHP i ochrony ppoż

Asystent nauczyciela przedszkola powinien posiadać wykształcenie średnie. Pracodawcy zatrudniają także osoby z wykształceniem zawodowym o dowolnym kierunku. Asystent nauczyciela przedszkola powinien ukończyć podstawowe szkolenie z zakresu psychologii rozwojowej dziecka, metodyki wychowania przedszkolnego i podstaw psychopatologii. Kompetencje zawodowe można zdobyć na kursie lub poprzez przyuczenie na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy pod okiem doświadczonego nauczyciela. Asystent nauczyciela przedszkola powinien również uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych na terenie placówki przedszkolnej oraz poza nią. Nie może być karany.

Dlaczego my

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • fachową kadrę dydaktyczną
 • profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych
 • organizujemy praktyki u pracodawców
 • kilkadziesiąt kierunków do wyboru

Polecamy kierunek

Opiekunka Dziecięca

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Plus Edukacja to zajęcia, które odbywają się w naszych placówkach w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach oraz we Wrocławiu.

Szeroki wybór kierunków kształcenia oraz wysoki poziom nauczania sprawiają, że nauka w tym miejscu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

TOP